Markalar
Aksesuarlar ve Tutkal Grubu
• Alüminyum compact aksesuar grubu 
• Paslanmaz compact aksesuar grubu

Islak hacimler genel wcler, banyo / duş mahalleri ve mutfaklardır. Kısaca suyun kullanıldığı her yerdir. Dünya ülkelerinde bu konuda standartlar ve kanunlarla belirlen- miş olan bu kurallar, ülkemizde henüz yeni oluşmakta ve gün geçtikçe iyiye giden bir ivme ile yaygınlaşmaktadır.

Gelişmenin ana nedeni AB normları ve turizm sektörünün vazgeçilemez talepleridir. Bu nedenle ülkemizin standart- larını aşağıda yer alan 3 unsurda özetleyebiliriz.

1. Ürünler kesinlikle hijyenik olmalıdır.

2. Seçilen ürünlerin dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekmektedir.

3. Amacına uygun ve kullanışlı olmalıdır